نقش شیشه در معماری معاصر

در دنیای مدرن امروزی، می‌توان تاثیر فرآورده‌‌های نوین را در تمام عرصه‌‌های زندگی احساس کرد؛ اهمیت این موارد هرروز در دنیای معماری و صنعت ساختمان‌سازی نمود بیشتری پیدا می‌کند. آنچه که امروزه بیش‌از‌پیش در حال پیشروی در دنیای معماری است، استفاده از شیشه و فرآورده‌‌های جدید آن است.

امروزه تصور دنیای بدون شیشه در معماری بسیار دشوار است . در واقع استفاده از شیشه در معماری همزمان با استفاده از اولین پنجره‌ها و بازشوها آغاز شده است. شیشه با انواع مختلف ، کاربرد‌های گوناگون و رشد روزافزون ، کاربردهای بسیار متنوعی در صنعت ساختمان و دسته‌بندی‌‌های متفاوتی دارد.

با توجه به این موضوع ، در کاتالوگ شرکت شیشه‌نشکن‌ایلیا با استفاده از روش تحلیلی و اسنادی ، یک دسته‌بندی کاربردی از شیشه‌‌های نوین و سیستم‌‌های اجرای آن در حوزه معماری و ساختمان با تمرکز بر آخرین دستاورد‌های جهانی در این صنعت ارایه شده است.

امیدواریم با استفاده از این پژوهش ، به اهداف مورد نظر شرکت که همان معرفی انواع شیشه‌ها و دسته‌بندی‌‌های مختلف در جهت ارتقای دانش مشتریان از این صنعت و همچنین استفاده آ گاهانه و به‌جای این مواد  در صنعت ساختمان‌سازی است دست پیدا کنیم و شروع‌کننده یک تغییرِ هرچند کوچک از شیوه ساختمان‌سازیِ مرسوم به سوی استفاده‌ی نوآورانه و بدیع از مصالح جدید باشیم.

fan2022702