شیشه های فتو لمینیت

فوتولمینیت کردن شیشه به معنی لمینیت کردن یک طرح گرافیکی درون شیشه است. در اجرای این روش می‌توان از پارچه ، طلق یا چاپ مستقیم شیشه استفاده کرد. در لمینیت پارچه ، پارچۀ دلخواه بین دو شیشه قرار گرفته و به طور دایم لمینیت می‌شود. در لمینیت با طلق ، طرح مورد نظر به صورت دیجیتال روی طلق مخصوص چاپ شده و طلق چاپ‌دار بین دو شیشه لمینیت می‌شود. در روش چاپ مستقیم ، چاپ دیجیتال به طور مستقیم روی شیشه انجام شده و سپس لایه‌ی شیشه چاپ‌دار با یک لایه‌ی دیگر شیشه لمینیت می‌شود .  در تمام روش‌‌های فوتولمینیت ، نوع طلق مصرفی با طلق معمولی PVB متفاوت است. طلق مورد استفاده در شیشه‌‌های فوتولمینیت چسبندگی بسیار بالایی به شیشه و مواد چاپی دارد و در برابر رطوبت آسیب نمی‌بیند. لمینیت شدن طرح‌‌های گرافیکی درون شیشه از آسیب دیدن طرح‌ها جلوگیری می‌کند . بدین‌ترتیب با استفاده از شیشه‌‌های فوتولمینیت طراحان می‌توانند بدون نگرانی از آسیب‌پذیری چاپ‌‌های دیجیتال ، از تنوع بی‌پایان طرح‌‌های چاپی رنگی در طراحی‌‌های خود استفاده کنند.

67950-7308663