شیشه های کنترل کننده اشعه خورشید (Solar)

شیشه‌‌های سولار، شیشه‌‌هایی هستند که میزان  U-Value (ضریب تبادل حرارت) پایینی دارند و منعکس‌کننده گرما هستند ؛ در نتیجه باعث جلوگیری از ورود اشعه گرمایشی خورشید به فضای داخل می‌شوند. با استفاده از این نوع شیشه‌ها، دمای داخلی فضا کاهش می‌یابد ؛ بدین‌معنا که این‌کار باعث عدم انتقال انرژی حرارتی محیط داخل به فضای بیرونی در فصل زمستان و در نتیجه کاهش بار حرارتی سیستم‌‌های گرمازا خواهد شد .

لایه‌‌های سولار ROF علاوه بر جلوگیری ورود مستقیم اشعه گرمایشی خورشید به فضای داخل ، موجب کاهش شدید تبادل دمای دو طرف شیشه می‌شود . در این نوع شیشه به علت جذب بالای انرژی حرارتی و بازتابش آن توصیه می‌شود که شیشه‌‌های سولار به صورت سکوریت باشند که در این صورت مقاومت فیزیکی و مکانیکی آنها ۵ برابر بیشتر می‌شود.

Hochhäuser - Büros- real estate