نمایه شیشه ای ساختمان

امروزه استفاده از شیشه در ساختمانها به یک امر ضروری بدل شده است، به کار گیری شیشه در نمای ساختمانی علاوه بر زیبایی , جهت استفاده از نور طبیعی در طی روز و همچنین از شیشه های چند جداره برای کنترل تبادل گرما ,سرما و امواج صوتی داخل و خارج ساختمانها تا درصد بالایی کارامد بوده است.

استفاده از نور و انرژی خورشید در ساختمانها از اساسی ترین راه های استفاده  بهینه انرژی در معماری است و عدم استفاده از این دستاورد، معماری ما را از شفافیت دور و فضاها را از نعمت گرمابخشی محروم میسازد. علاوه بر مسئله  بهره گیری از گرما و انرژی خورشید، بحث زیباسازی شیشه در نما نیز مهم است و با نزدیک شدن به معماری ساختمانهای مدرن، جذابیت شیشه در نما نیز اهمیت پیدا میکند.

shutterstock_176556374-3