سیستم ویترین های فروشگاهی

ویترین‌‌های فروشگاهی یکی از محل‌‌های بسیار با اهمیت در پروژه‌‌های تجاری است. امکان نصب شیشه در ابعاد ویژه و حداقل بودن خطوط شیشه از یک طرف و همچنین استفاده از پروفیل‌ها و سازه‌‌های شیشه‌ای از طرف دیگر یکی از راهکار‌های بسیار موثر در اجرای طراحی فضا‌های شیشه‌ای و معماری داخلی به شمار می‌رود.

ویترین‌‌های شیشه ای  به سه روش اجرا می‌شوند:

  1. سیستم قاب اتصالی شیشه
  2. سیستم اتصالات نقطه‌ای
  3. سیستم نگهدارنده شیشه‌‌های ضدسرقت

2013_-no-title-_golden-potatoes__-glass-vitrine_-wood_-bronze-potatoes-24k-gold-plated_-33-_1__crop