دور دوشی های شیشه ای حمام

امروزه در طراحی‌‌های جدید و سبک‌‌های معماری مدرن دیگر از وان‌‌های حمام استفاده نمی‌شود و فضای اطراف دوش را با استفاده از یک کابین شیشه‌ای نشکن می‌پوشانند . این کار باعث استفاده بهینه از محیط حمام ، جلوگیری از خیس شدن کف حمام و زیبایی بیشتری می‌شود . همچنین با توجه به این‌که فضای حمام یک فضای مرطوب است ،  نظافت آن بسیار ساده‌تر می‌شود.

shower-ilia